Мрзливи полицајци

објавено од
singleimage

Маж се прибира дома и слушнува звуци като да има некој дома, погледнува прес клучалката и забележува човек сос елетрик. И право се јавува фоф полицијата:
- Ало, полицијата ли е? Има некуј каде мен дома, предпоставувам, са крадци!…
- Господине, извините ама нашчи патролни групи са зафанени, че ви пратим, веднага една екипа ка се ослободат никуи, после саат – два….
Човеко затворил слушалката и се јавува по 3 минути:
- Ало, пак сам јас. Куа немате слободни полицајци, бех принуден да застрелам крадците сам. Куга се некуи ослободат, пратете сос них и 2-3 амбулатски коли да зберат труповето.
По неколку минути са долитали 5-6 полицајцски коли, и дворо се е напнил сос вооружени полицајци, исплашени крадците испаднали од кашчата(куќата) и се предаваа.
Старешината се е нафрлил на сопственико на имото:
- Еле рекохте, че има тропове?….
- А пак вие кажахте, оти сите полицајци са ви зафанени… Мрзливи полицајци | vicovi  | Смешно пародија Ебавање Вицови Вицове виц


Може и на тиа да се клика: , , , , ,
avatar
Автор :

Е да, јас ги постирам тие постове. Давам се од себе за една ваша насмевка. Че работа колку шчо мога повече .. останете сос нас! <3 SuperBiserko www.biserko.mk