Полагање на тестови (за возачка)

објавено од
singleimage

Жива вистина: Некуј Беровец(да не го именуваме) …  полагал тестове за возачка дозвола фоф Кочани .. ама никак да положи , де еднаш, де двапати , три … и никак да положи.  И ошел еден ден па да си проба сречата .. седнал и зафанал да пиша . Ка са го видели свето кои вардат .. грех ги е фанало и му рекли : Баче , тис напиши шчо знаеш, а шчо не,  ние че допишаме.  Беровецо пишал шчо пишал  и ошел да подаде тесто ,  дава им го и им вика мртов сериозен : Ја ви тесто  и вардете шчо пишате  .. немој па да ме пртнат!?!  


Може и на тиа да се клика: , , ,
avatar
Автор :

Е да, јас ги постирам тие постове. Давам се од себе за една ваша насмевка. Че работа колку шчо мога повече .. останете сос нас! <3 SuperBiserko www.biserko.mk