Терминологија шо се користи при оценување на вработени!

објавено од
singleimage

Одлични презентациски вештини – Способен е да лаже.
Добри комуникациски вештини – Да поминува ногу време на телефон.
Работата му е приоритет – Премногу грозен за да оди на состаноци.
Општествено активен – Пие ногу. Дејствува самостојно – Никој не знае шо работи.
Мисли брже – Измислува добри оправдувања фоф секоја ситуација.
Добро се изразува – Дума англиски.
Внимава на детали -Еснаф.
Менаџерски способности – Повисок е и има силен глас.
Добро проценува – Има к`смет.
Сос добро чуство за хумор – Знае ногу мрсни вицове.
Лојален- Не може да најде работа на друго место.
Од гулемо значење за фирмата – Стига на работа на време.


Може и на тиа да се клика: , , , , , ,
avatar
Автор :

Нема ногу шо да ви расправјам, фанете и читете туа по страницата. И не се пишманете ногу, фрлете по некуј коментар. Цмокче

  • Бисерко